Erken Tanının Önemi

AS’de erken tanının önemi

AS süreğen bir hastalıktır; bazen omurga ve çevresel eklemlerde kalıcı hareket kısıtlılığı ve şekil bozukluğu ile sonuçlanabilir. Bu durum sosyoekonomik sorunlara ve iş gücü kayıplarına neden olabilmektedir.

AS tanısında ortalama 8-9 yıl kadar gecikme yaşanmaktadır. Tanı gecikmesinin en önemli nedenlerinden biri; hastalığın erken ve tipik bir belirtisi olan inflamatuvar bel ağrısının tanınmaması ve diğer bel ağrısı nedenleriyle karışmasıdır. Ne yazık ki, bel ağrısı denince ilk akla gelen bel fıtığı olmakta ve bel ağrısı olan çoğu hasta, çoğu zaman gereksiz yere çekilen bel MR incelemelerinin de yanlış yönlendirmesi sonucunda “bel fıtığı” tanısı almaktadır. Oysa yakınması olmayan kişilerde bile belde MR incelemesi yapıldığında %40’a varan sıklıkta bel fıtığı ile uyumlu görünüm saptanabilir ama bu klinik olarak bir anlam ifade etmez.

Tanı gecikmesinin diğer önemli bir nedeni de, tanı için direk grafilerde sakroiliyak eklemlerde bazı kemik değişikliklerin (radyografik sakroiliit) saptanmasının gerekli olması ve bu bulgunun bazı hastalarda erken dönemde ortaya çıkmayışıdır.

Günümüzde MR incelemesi ile AS’in erken döneminde gelişen sakroiliyak eklemdeki inflamasyon gösterilebilmektedir. Yeni geliştirilen kriterler de hastaların erken dönemde tanı almasını sağlayabilmektedir.

Hastalığınızın erken dönemde tanınması, uygun ilaç tedavisi ve egzersizlerle rahatlamanızı sağlayacak ve hareketlerinizin kısıtlanmasını bir ölçüde engelleyebilecektir.

AS Farkındalık Anketi

AS Farkındalık Anketi

Bel ağrınız varsa, anketimizde yer alan soruları yanıtlayarak ağrınızın inflamatuvar tipte olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.